Klimaatverandering en energieopwekking

Dat er sprake is van klimaatverandering is wereldwijd wel bekend. Het is dan ook niet zonder reden dat het klimaat steeds vaker wordt besproken. Zo ook op Europees niveau. De gevolgen van de klimaatverandering zijn groot en dus wil men hier iets aan doen. Er zijn daarom zogeheten klimaatdoelstellingen opgesteld. Voor het behalen van deze doelstellingen moeten bepaalde processen zoals energieopwekking worden verduurzaamd. Gelukkig zijn er voor het opwekken van energie diverse duurzame mogelijkheden.

Droge grond door klimaatverandering 

Het veranderende klimaat is momenteel al goed zichtbaar. Zo is er in Nederland bijvoorbeeld steeds vaker sprake van piekregenval. Deze hevige regen wordt vervolgens afgewisseld door langdurige periodes van droogte. En dat heeft grote gevolgen. Bijvoorbeeld voor het verbouwen van voedsel. De droge grond zorgt ervoor dat gewassen niet meer optimaal groeien. Gederfde inkomsten en tekorten van voedselsoorten liggen op de loer. Dit heeft economisch gezien een enorme impact. Vooral in de zomermaanden begint de klimaatverandering steeds beter zichtbaar te worden. Een verandering van het menselijk handelen is dus noodzakelijk. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden met betrekking tot het vertragen van de klimaatverandering. 

Veranderende energiewinning in Nederland 

Dat klimaatverandering een belangrijk onderwerp is, blijkt wel uit de opgestelde klimaatdoelstellingen. Deze heeft Nederland, samen met de andere lidstaten van de Europese Unie, opgesteld. De doelstellingen hebben voornamelijk betrekking op de energiewinning in een land. Hoe wordt er nu energie opgewekt? En wat moet daaraan veranderd worden? 

Het veranderen van de manier waarop er energie wordt gewonnen, wordt ook wel energietransitie genoemd. Energietransitie Nederland heeft dus betrekking op de veranderingen die Nederland op het gebied van energiewinning moet doorvoeren. Bij de energietransitie gaat het om het verduurzamen van de energiebronnen. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzame energiebronnen.

Klimaatdoelstellingen behalen 

Het verduurzamen van de energiebronnen die we in Nederland gebruiken, kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Een daarvan is bijvoorbeeld om de elektriciteitsvoorziening voornamelijk uit zonne- en windenergie te halen. De warmte die nu uit aardgas wordt gehaald, zal worden vervangen door andere warmtebronnen. Enkele mogelijke warmtebronnen zijn bijvoorbeeld aardwarmte, restwarmte en groene waterstof. 

Al deze opties maken het voor Nederland mogelijk om de klimaatdoelstellingen te behalen. Het doorvoeren van veranderingen kan lastig zijn, maar een effectieve energietransitie kan een groot verschil maken voor de rest van de woning.

Lees dit ook...